Skip to content

 

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

 

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet biedt een effectief alternatief wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich machteloos voelen. Geweldloos verzet  kan helpen om de vicieuze cirkels te doorbreken. Waar andere methodieken werken aan het gedrag van het kind/de jongere zet Geweldloos Verzet in op het veranderen van het gedrag van ouders, docenten, en hulpverleners (zowel voor werkers op de groep als werkers in gezinnen).

Geweldloos Verzet werd in Israël ontwikkeld door Prof. Haìm Omer.

             Controle over de ander is een illusie, je hebt enkel controle over jezelf.

Doel van het programma is de volwassene sterker te maken, zodat zij minder machteloosheid ervaren en krachtiger stelling kunnen nemen tegen ongewenst gedrag. Op een vastberaden en strikt geweldloze en de-escalerende manier. Tegelijk wordt gewerkt aan herstel van relatie tussen volwassene en het  kind. Het vinden en creëren van steun en support is een belangrijk onderdeel in de training. Het verwerven van steun van familie, vrienden en hulpverleners is een essentiële stap in de overgang naar een nieuwe fase.  

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind.

“Wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden.”

Behalve het hier genoemde aanbod is er nog veel meer mogelijk. Neem gerust vrijblijvend contact op 

Geweldloos verzet

Heeft u interesse in een training binnen dit thema of vraagt u zich af of uw situatie op deze training aansluit? Laat het ons dan weten!