Skip to content

Trainingen en Coaching 

Oplossingsgerichte visie staat centraal 

Bij Roplossing staat de Oplossingsgerichte visie centraal. Deze manier van denken en vragen stellen stelt jou in staat om je focus te richten op waar je naartoe wilt. Hoe ziet jouw leven eruit als je dit hebt bereikt? Wat doe je dan anders?, wat voor verschil zullen anderen aan je merken?, wat voor verschil zal het voor jou maken? Dit is de basis waarop trainingen, coachingen, intervisies zijn gebaseerd. Dit kan één-op-één, in gezinsverband, teamverband of groepsverband. Ook in het werken binnen gemeentes (vormgeven transitie jeugdzorg) en grote instellingen is inmiddels met succes ruimschoots ervaring opgedaan.

Hieronder zie je enkele thema’s waar trainingen op gebaseerd kunnen worden. Vanzelfsprekend zal tijdens een vrijblijvend gesprek overlegd worden hoe de training nog meer op maat aangeboden kan worden. Verder kun je op deze pagina ook informatie vinden over de 10-daagse training.

Bekijk hieronder enkele voorbeeldthema’s 

Contextueel werken

Contextueel werken 

Deze benadering (ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy) gaat ervan uit dat wanneer mensen tot hun recht willen komen en juist daarin vastlopen, dit veelal een relationele oorzaak heeft in de voor hen belangrijke (familie) relaties. De balans van geven en (mogen en durven) ontvangen speelt hierin een belangrijke rol.

Deze relaties zijn de meest krachtige bron van herstel en ontwikkeling en bieden tevens kansen om met de problemen om te gaan en te werken aan een gewenste opbrengst. Wanneer geen letterlijk herstel van relaties mogelijk is biedt deze benadering toch uitkomst.

Werken in gezinnen

Werken in gezinnen 

Kijk snel verder als je Oplossingsgericht de ander meer in zijn/haar kracht wil zetten en wil activeren om zijn of haar gewenste opbrengst te bereiken!

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Agressie en geweld binnen en buiten het gezin kan menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.
Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan een reden zijn te kiezen voor geweldloos verzet.

Bekijk hieronder de Duplo methode van Roplossing

Duplo methode

Hoe ziet jouw gewenste opbrengst eruit als deze is bereikt? Tijdens een bijeenkomst 1 op 1, in gezinsverband of teamverband, bestaat de mogelijkheid om duplo in te zetten als “een taal erbij”, als extra visuele ondersteuning van het vertelde verhaal. Door gaandeweg te schuiven met de poppetjes en de symbolen kan de gewenste opbrengst verder in zicht wordt gebracht.

Duplo methode

Bekijk hieronder de keurmerken waar Roplossing aan voldoet

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.